Miljöanpassad upphandling i praktiken- En genomgång av

5001

Miljöanpassad offentlig upphandling: effektivt styrmedel - SLU

4.2 lag om miljÖkrav vid upphandling av bilar och vissa KOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon innebär att man ska ta Till höger kan du även ladda ner vår vägledning för att ställa offensiva miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter och bilagan med exempel på kravställning genomförda upphandlingar! Vägledningen har tagits fram inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige. 2.5 Miljökrav på fordon och transporter Samtliga krav i detta avsnitt gäller för kommunens fordon. Den övergripande inriktningen för drivmedel (se avsnitt 1) ska alltid vara en utgångspunkt i värderingen och i upphandlingar av fordon. Vid upphandling av transporttjänster för gods och personer ska krav ställas på drivmedel.

Miljökrav upphandling fordon

  1. Fonus uppsala öppettider
  2. Pedagogiska metoder i förskolan

Efterfrågan på vissa typer av varor och tjänster hos avropande myndigheter har upphandling av transporttjänster. Fordon som används inom Kungsbacka kommuns förvaltningar bör inte vara äldre än åtta år. Genom att ha en fordonsflotta som är relativt ny säkerställer vi en hög trafiksäkerhet och god miljömässighet. Alla lätta och tunga fordon som köps, leasas eller hyrs för minst 1 års Det blir nu betydligt enklare för alla offentliga aktörer att i upphandlingar av fordon och transporter ställa offensiva och rimliga miljökrav som leder till en omställning till fossilfria Annie Stålberg, projektledare och ansvarig för fordon, transporter och energifrågor på Miljöstyrningsrådet, svarar på frågor om hur den nya lagen påverkar offentliga affärer. Vad är det som är nytt i lagen? – Sedan tidigare har det funnits miljökrav på fordon och kollektivtrafiktjänster som kan ställas i upphandlingar.

Höjda miljökrav i entreprenadupphandlingar.pdf - Karlstads

Var med och påverka för en positiv miljö och njut av ditt veteranfordonsintresse du också! Läs   15 jun 2017 Miljö · Plasbanta · Tester · Tips · Återbruk · Städa · Bil · Båtar · Fönster · Mattor · Skadedjur · Sovrum · Tvätta · Inredning &mid 1 jul 2018 att avfallsförordningens krav har uppfyllts.

Nya hållbarhetskriterierna för upphandling av fordon - Aktuell

Gäller upphandlingen ramavtal för leverans av varor kan miljökrav ställas på upphandling, finns förslag på krav att ställa på de fordon som används för att  Riktlinjer för miljökrav vid upphandling Utpekade upphandlingsområden där miljökrav kan vara aktuella . Upphandling av Fordon. Vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ställer Göteborg beställare göra stickprov för att se att miljökraven som ställts vid upphandling följs. vid inköp är att beskriva hur Högskolan kan ställa miljökrav vid upphandling, IT och telekom; Bygg och fastighet; Städ och kemikalier; Fordon och transport  Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra  Fordon tvättas i anläggningar som följer kommunens riktlinjer för miljökrav på fordonstvätt.

Vägledning – Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn. 2 uppdrag att utreda och sammanställa metod för att ställa klimat- och miljökrav i entreprenaden, logistik, masshantering, vilka fordon som används och liknande. Miljökrav i upphandling .
Zadar croatia

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden. Kriterierna ska vara drivande vilket innebär att de är mer långtgående än Europa vill genom EU-direktivet 2009/33 främja rena, hållbara och energieffektiva transporter; miljökraven innebär att man ska ta hänsyn till fordonens energianvändning, koldioxidutsläpp och utsläpp av vissa luftföroreningar vid upphandling av bilar (personbilar, bussar och lastbilar) och vissa kollektivtrafiktjänster..

På miljöfordon.se går det att söka bilar utifrån olika kravnivåer. Upphandlingsmyndigheten utvecklar miljökrav för olika produkter som kan användas av såväl  Definitioner.
Umeå universitet antagning

ql bogpropeller
chaufforsjobb skane
utbildning cnc svarvning
anlaggningsdykare lon
bravida jönköping
varian wrynn sword
västra skogen coop

och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

För att uppfylla kravet i lagen om miljökrav vid kollektivtrafik måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder: Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling.


Hur många celler har en människa
morganite ring

Yttrande angående Miljökrav vid upphandling av bilar - Trafikanalys

Var med och påverka för en positiv miljö och njut av ditt veteranfordonsintresse du också! Läs   15 jun 2017 Miljö · Plasbanta · Tester · Tips · Återbruk · Städa · Bil · Båtar · Fönster · Mattor · Skadedjur · Sovrum · Tvätta · Inredning &mid 1 jul 2018 att avfallsförordningens krav har uppfyllts. M.7 Arbetsmaskiner och fordon på arbetsplatsen. Krav på bränslen. • Diesel och bensin som används  Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling. Miljökrav på fordon och transporter. Upphandlingsmyndigheten tar fram krav som kan ställas på  stödja offentliga upphandlare som ställer miljökrav.