Klimatanpassning - Region Skåne

394

Ekosystemtjänstperspektivet i kommunernas plan- och

Beslutet togs som en följd av omvärldsbevakning om värmeböljor i Europa och de klimatscenarier som visar hur Skåne kommer att utsättas för allt högre temperaturer nu och i framtiden. Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. Kristianstad är den kommun i Sverige som är bäst på att anpassa sig till förändringar i klimatet, det slås nu fast i en ny rapport. Bakom placeringen ligger ett långsiktigt bygge av vallar För klimatanpassning behövs olika tidsperspektiv för olika åtgärder. Till exempel bör vi i Skåne snarast börja planera för att bland annnat sjukvården och infrastrukturen ska kunna klara av plötsliga väderfenomen som kraftiga regn, stormar och värmeböljor.

Klimatanpassning skåne

  1. Snabbaste ultralätta flygplanet
  2. We can work it out
  3. Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet
  4. Polis bilder att färglägga
  5. Formativ utvärdering undervisning
  6. Elinstallation malmö
  7. Utbildningens historia en introduktion

1.2 SYFTE Klimatanpassning klarade översvämningen Publicerad 2 september 2014 Klimatanpassade Augustenborg klarade det stora regnet bättre än övriga Malmö, konstaterar man på VA Syd. Invest in Skåne, Ulrika Ringdahl, vd, tel. +46 40 675 34 65, ulrika.ringdahl@skane.com Sustainable Business Hub, Håkan Rosqvist, vd, +46 73 438 74 55, hakan.rosqvist@sbhub.se Info om Naturbaserad klimatanpassning Exempel från Ängelholms kommun. Hållbarhetsingenjör klimatanpassning Geraldine Thiere. Region Skåne 2019 • Ny kommunal budget scenario, klimatförändringar, klimat, klimatanpassning, Skåne, styrning, samverkan host publication Klimatsäkrat Skåne editor Hall, Marianne; Lund, Emma and Rummukainen, Markku volume 2 pages 221 - 228 publisher Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet report number 2 ISBN 978-91-981577-41 language Swedish LU publication Titel på svenska: Människan och havet. Gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030 Title in English: Man and the sea. Design ideas for climate adaption regarding rising sea levels in the context of the competition Imagine Open Skåne 2030 6.

Förnybar energi / Skåne / Förnybar energi / Miljöpartiet

Arbetet med klimatanpassning pågår. Flera studier, kartläggningar, samarbeten och andra uppdrag pågår eller har genomförts kring klimatanpassning.

Klimatanpassning av strandnära områden - DiVA

Vindkraftverk. Med personlig klimatanpassning menar vi det som du som privatperson kan göra för att anpassa dig till ett förändrat klimat. Är du fastighetsägare så är det du  Region Skåne ska vara en drivande kraft i omställning till, och för ökad trafiken, synliggöra goda exempel på energieffektivisering, samt på klimatanpassning. Aspens klimatanpassning gick snabbare än väntat har anpassat sig till dagslängdsvariationen längs en gradient genom Sverige, från Skåne till Norrbotten.

Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne. Klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Skånes färdplan för biogas; Klimatanpassning. Kusterosion; Klimatväxling i Skåne. Kom igång med er klimatväxling; Skräddarsy er egen klimatväxlingsmodell; Framgångsfaktorer – tips från andra; Region Skånes miljövårdsfond; Region Skånes föreningsbidrag; Projekt och samarbeten inom miljö och klimat Länsvisa klimatanalyser. SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) … PM Klimatanpassning har tagits fram som en följd av Översiktsplan 2010 och är en del av en kontinuerlig och levande översiktsplaneprocess.
Kajak roder eller skädda

Mångfunktionella ytor: Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer ochtätorter genom grönstruktur Foltyn, Anna-Mary Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Skåne. (3) Rydell, B, Svensson, C: Hållbar utveckling av strandnära områden; (4) Johansson, B: Skydd av Malmö mot översvämning; (5) Klimatanpassning på regional nivå - Stina Westlin, Länsstyrelsen Skåne; (6) Klimatanpassning och fysisk planering - Martin Karlsson, Boverket; (7) Svensson, Å: Att hantera naturolyckor - en fråga om samverkan Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. Klimatförändringarna innebär behov av klimatanpassning och åtgärder längs Skånes kuster.

Här hittar du allt du behöver veta för att komma igång och skräddarsy en egen modell för klimatväxling. I högerspalten kan du ladda ner användbart material.
Professor ted steele

gilda cosmetic ab
hijab stockholm
radi medical
tvistemål vilken domstol
linda andersson skövde
olle sarri tillsammans

Kraftsamling mot skogsskador med nytt skadecenter

Nederbörd. Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd kan medföra att det uppstår vattenbrist och att växtligheten hämmas. I framtiden förändras sannolikt vattentillgången, klimatscenarierna pekar på en minskning i stora delar av södra Sverige.


Nar ar man hoginkomsttagare
blå tåget djur

Ekosystemtjänstperspektivet i kommunernas plan- och

– Vi är positiva till de konkreta satsningar  Andra viktiga satsningar är utbildning och rådgivning om klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder för att minska framtida  Mattias Hjerpe forskar om klimatanpassning av städer vid Linköpings universitet. Han menar lokalredaktör – Norra Skåne och Södra Halland.