Arbetsmiljö - länkar - Nacka kommun

4294

AFS 1999:7 - FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare (AFS 1994:1). Till 7 § Under förutsättning att den undersökte är informerad om syftet med undersökningen eller kontrollen är läkaren, som utför denna, oförhindrad att lämna uppgift om resultatet av tjänstbarhetsbedömningen till arbetsgivare och tillsynsmyndighet. Det förutsätts att som omfattas av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 1996:2). Kommentarer till vissa paragrafer Tillämpningsområde Till 1 § Föreskrifterna om laboratoriearbete med kemikalier kompletterar Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om farliga ämnen (AFS 1994:2).

Afs 1994 1

  1. Kvinnlig rostratt i sverige 1921
  2. Keiko späckhuggare
  3. Managing miscellania ironman
  4. Hur uttalas subaru
  5. Polisen idag stockholm
  6. Minimikalkyl

AFS 1984:3 6 Kommentarer till kungörelsen om spikpistoler Allmänt Arbetarskydsstyrelsen utfärdade år 1975 anvisningar om spikpistoler (nr 109). Denna kungörelse ersätter anvisningarna. Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Läs hela remissvar Arbetspassning och rehabilitering - Vision

1 AFS 1984:3 2 AFS 1990:1 3 AFS 1993:33 4 Enligt AFS 1993:58 har ändringen trätt i kraft den 1 januari 1994. AFS 1984:3 6 Kommentarer till kungörelsen om spikpistoler Allmänt Arbetarskydsstyrelsen utfärdade år 1975 anvisningar om spikpistoler (nr 109). Denna kungörelse ersätter anvisningarna. Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Lagar och föreskrifter i korthet - Högskolan i Borås

bekämpningsmedel klass 1 och 2 samt om vissa undantag från förbudet finns i. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om minderåriga (AFS 1996:1).

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) följande föreskrifter. 1) Tillämpningsområde och definitioner. 1 § Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter (AFS 1994:1). Till 7 § Under förutsättning att den undersökte är informerad om syftet med undersökningen eller kontrollen är läkaren, som utför denna, oförhindrad att lämna uppgift om resultatet av tjänstbarhetsbedömningen till arbetsgivare och tillsynsmyndighet. Det förutsätts att (AFS 1994:14) om ändring i styrelsens kungörelse (AFS 1990:12) med föreskrifter om ställningar skall ha följande lydelse. Ändringarna1) träder i kraft den 1 januari 1995.
Postnord järfälla öppettider

den 26 augusti 1999. Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) följande föreskrifter. 1) 1996:1 6 1 AFS 1996:1 2 AFS 2000:31 1 Från 8 § 1.

AFS 1994:1 Ladda ner Lägg till i utredning.
Diabetes typ 1 nyheter 2021

assistent electrolux
när kan man ringa 1177
strandvägen 9 karlstad
beo bistro
lena ag center

Lagar och föreskrifter i korthet - Högskolan i Borås

2021-06-01, se AFS 2020:5] (AFS 1994:1) Föreskrifterna om högtryckssprutning, AFS 1994:54 upphävs genom AFS 2017:1. Reglerna slutar gälla den sista juni 2017, eftersom det finns nyare regler som högtrycksutrustningarna omfattas av, främst SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete och reglerna om arbetsutrustning, så saknas det motiv att behålla föreskrifterna. AFS 1993:17 Utkom från 1 § Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 1994.


Bas u arbete
färdtjänst blekingetrafiken

AFS:ar och andra underlag att använda vid riskbedömningar

AFS 1994:53 - Enkla tryckkärl (ändring av AFS 1993:41) (upphävda) AFS 1994:1 - Arbetsanpassning och rehabilitering. AFS 1993:41 - Enkla tryckkärl (upphävda) AFS 1993:10 - Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) AFS 1993:2 - Våld och hot i AFS-förteckning.