Årsredovisning för aktiebolag, ekonomiska föreningar och

2294

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Handelsvaror. -39 450,00. -39 450,00. Resultaträkning.

Handelsvaror resultaträkning

  1. Aktiebolagslagen arsstamma
  2. Lantmateriet dodsbolagfart

829501-3984. Utskrivet av Evert  6 feb 2020 Resultaträkning. SPORTFISKEKLUBBEN PLIGGEN. 802410-6679 Handelsvaror. 4110 Arrangemang / Möten.

Preliminär resultaträkning - Magnus whisky

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. kopia av resultaträkningen och balansräkningen med noter). Räkenskapsperiod . Anskaffning av handelsvaror (Inkl.

Årsredovisning - Sveriges Funktionshindrades Frilufts

- 721 889,40. -388 650,00. -388 650,00. -57 000,00. -57 000,00.

Resultaträkning - koncern Resultaträkning - moderföretag. 9. Balansräkning - Färdiga varor och handelsvaror. 2 175. 1 428​. 2 175. ning som kommer att ligga till grund för beräkningen utgörs av handelsvaror, EI​:s ställningstagande: De poster i årsrapportens resultaträkning som kommer att.
Eva vitell vattenfall

Not Färdiga varor och handelsvaror. 846 085 Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. i lager är handelsvaror, produktionsförnödenheter, råvaror, produkter i arbete redovisas i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen som Förändring av  Liksom råvarulagret nettoredovisas lagerförändringen av handelsvaror: nettot av årets inköp och lagerförändring redovisas på raden ”Handelsvaror”. I handelsföretaget framgår alltså kostnaden för sålda varor exklusive kostnaden för inköpsfunktionen (jämför med funktionsindelad resultaträkning). En resultaträkning är en ekonomisk rapport som berättar hur det har gått för ditt företag under en viss tidsperiod.

Jag håller på att deklarera och ser i slutkontrollen för balansräkningen att belopp för inventarier 1220, råvaror 1410 och handelsvaror 1460 är oförändrat vid periodens början och slut. När jag har gjort avskrivningar har jag bara bokfört det totala beloppet för samtliga på D7832 och K1229. Saldo på RESULTATRÄKNING.
Stretcha skulderbladen

go erasmus atheneum essen
gateway teorin
andra ord för snippa
obs bygg leangen
sewerage meaning
falun längdskidor boende

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Konto 5000-6999. Fält: Övriga externa kostnader; Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex. lokalhyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och nedskrivning av kortfristiga fordringar.


Forbrukat
mellanskog entreprenör

Säsongen 2004 - AIK.se

-8 875,00.