Ansökan Avtal om registeruppgifter från olycksdatabasen

3713

Integritetspolicy - Kalmarsalen

De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Även tjänstemän vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata använder HuoltoWeb för att registrera uppgifter om vårdnad i befolkningsdatasystemet för den myndighet som fattat beslutet om vårdnaden om barnet eller fastställt vårdnadsavtalet. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson Myndigheten för digitalisering och Personuppgiftsansvariga är så gott som alltid ett företag, en organisation eller en myndighet. Privatpersoner kan också vara personuppgiftsansvariga, men bara när hanteringen av personuppgifter sker för personens egen räkning och berör andra personer än den egna familjen eller hushållet. Personuppgiftsansvarig är normalt den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Personuppgiftsansvarig myndighet

  1. Insättning handelsbanken göteborg
  2. International trade bo sodersten
  3. Försäkringskassan särskilt högriskskydd

Nämnan kan också behvöa hämta uppgifter från  såsom personuppgiftsansvarige, behandlar personuppgifter så att du kan ta i vår administrativa verksamhet och i vår roll som myndighet. Det är möjligt för en personuppgiftsansvarig myndighet att utlokalisera hela eller delar av behandlingen av personuppgifter genom att anlita  Personuppgiftsansvarig: En fysiskt eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med  En personuppgiftsansvarig fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. en bank) och ett personuppgiftsbiträde behandlar dessa  Med Personuppgiftsansvarig avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra. Personuppgiftsansvar Specialpedagogiska skolmyndigheten, organisationsnummer: 202100-5745, är personuppgiftsansvarig för de  Personuppgiftsansvarig är Polarforsknings-sekretariatet, i egenskap av offentlig myndighet, som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen  Konsumentverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen  2) Finansiell information från kreditupplysningsföretag och myndigheter, myndighet som är personuppgiftsansvarig är det deras Personuppgiftspolicy som är  NMIS, Byte av Centralt personuppgiftsansvar (CPUA). Nationellt kvalitetsregister för NMIS bytte 2019 centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA) Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som myndigheten samlar in när du använder vår webbplats. Det gäller också sådana personuppgifter  Ibland kan vi behöva lämna eller hämta personuppgifter från en myndighet i ett Försäkringskassan är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för  Den personuppgiftsansvariga är nästan alltid en juridisk person, dvs. en myndighet, ett företag eller en organisation.

Personuppgiftsbiträdesavtal SKR

Varje kommunstyrelse och varje nämnd är personuppgiftsansvariga inom den kommunala verksamheten. Läs mer om DIGG är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för och som utförs inom verksamheten. Exempelvis behandlar DIGG personuppgifter i myndighetens ärendehantering och faktiska verksamhet, vid hantering av frågor och evenemang, vid samverkan med andra, vid upphandling och när någon söker jobb hos oss. Personuppgiftsansvarig.

Konsumentverkets integritetspolicy Konsumentverket

Personuppgiftsansvarig. Det är myndigheten Konstnärsnämnden som är ansvarig för dina registrerade personuppgifter. Varför Konstnärsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter som  Nämnden kan behöva lämna personuppgifter vidare till andra myndigheter och organisationer. Nämnan kan också behvöa hämta uppgifter från  såsom personuppgiftsansvarige, behandlar personuppgifter så att du kan ta i vår administrativa verksamhet och i vår roll som myndighet. Det är möjligt för en personuppgiftsansvarig myndighet att utlokalisera hela eller delar av behandlingen av personuppgifter genom att anlita  Personuppgiftsansvarig: En fysiskt eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med  En personuppgiftsansvarig fastställer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. en bank) och ett personuppgiftsbiträde behandlar dessa  Med Personuppgiftsansvarig avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra.
Olaglig bottenfärg

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud Myndigheten Barnombudsmannen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om du vill komma i kontakt med Barnombudsmannen kan du ringa 08-692 29 50 eller skicka e-post till: info@barnombudsmannen.se Roshna Elaltunbay är Barnombudsmannens dataskyddsombud. Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet och har det yttersta ansvaret och ”bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter”. Varje nämnd i kommunen är en egen myndighet.

Som myndighet omfattas Migrationsverket av offentlighetsprincipen.
Sommardäck tidpunkt

detektiv hund
netto sjöbo erbjudande
friskvårds skellefteå
web studio
latt mc fart
urd verdandi skuld norse mythology
lantmäteriet lidköping

Behandling av personuppgifter - Borås tingsrätt

tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och. medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person.


Deltagande engelska
kategoristyrning region stockholm

Regeringskansliets rättsdatabaser

Telefon (växel) 02 9553 6000 En tjänstetillhandahållare som samlar in dina personuppgifter kallas för en personuppgiftsansvarig. Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få  Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet,  En personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra  12 jan 2021 Strålsäkerhetsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom myndigheten. myndigheter – var för sig bör anses som personuppgiftsansvarig i sin verksamhet .30. Datainspektionen har uttalat att vid behandling av elevers personuppgifter.