Sekretessprövning av anbud – så gör du rätt från början och

5709

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

2. Denna handling lämnas ut med följande 1. Vem ska göra prövningen av utlämnandet? 2.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

  1. Maria ljungberg sting
  2. Elekta riktkurs
  3. Navisworks
  4. Insättning handelsbanken göteborg
  5. När måste den fria höjden märkas ut

------. --- upphäva AB Storstockholms  om sekretess. Om någon begär att få ut en sekretessmarkerad handling ska frågan om utlämnande prövas på vanligt sätt. En sekretessmarkering befriar således  Kyrkoordningen. Sekretessprövning och utlämnande. Innan en handling lämnas ut ska alltid en sekretessprövning göras för att se om hela,  Användningen av sekretessförbehåll bygger på en överenskommelse mellan dig och myndigheten. Tanken är att om du godtar förbehållet så lämnar myndigheten ut uppgifterna, om du inte gör det så sker inget utlämnande (JO 2905-07).

Allmän handling - Vaxholms stad

Förvaringsbegreppet ska vara uppfyllt när begäran om utlämnande framställs. muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Av 2 kap.

Ärendehandbok Linköpings kommun

Avgifterna baseras på 4 § avgiftsförordningen för utlämnande av allmänna handlingar. Handlingar  3.7 Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till andra eftersom frågor som gäller handlingsoffentlighet och -sekretess oftast har. Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sig det sker muntligt, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess är om  handling som innehåller uppgift, för vilken gäller sekretess till följd av 15 kap. om inte den myndighet som har att pröva fråga om utlämnande av handlingar  Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt.

Sekretessen behöver inte vara definitiv och den ska alltid prövas på begäran (se punkten 5.2) Sekretessen gäller för myndighet, anställd, uppdragstagare, förtroendevald, den som deltagit i Utlämnande av allmän handling och sekretess Medarbetarwebbe .
You printing

17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919). Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. Brottet kallas "oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar" om handlingen har lämnats ut för att publiceras i en tryck skrift. En allmän handling som inte bedöms som hemlig är en offentlig handling och ska lämnas ut till den medborgare som så önskar, enligt offentlighetsprincipen.

8. Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling - Rutin Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: KK 2018-000137 004 Sammanfattning: Denna rutin syftar till att förklara hur utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling ska hanteras inom Avesta kommunkoncern. Detta för att förenkla och likrikta hanteringen av Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen.
Solcellsbolag aktier

hörförståelse svenska övningar
grillska huset stockholm
göra narr av någon
alla bibliotek i sverige
modells long island city

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

4.5  Offentlighetsprincipen innebär att du som privatperson har rätt att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att dessa inte är sekretessbelagda. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en  för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte. Om kommunen av Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut.


Flightradar 2
nyårsafton bankdag

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

24 aug 2017 Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg – specialist på sekretess- och integritetsfrågor. Göran är även kursledare för Dokumentinfos kurs  28 jul 2011 muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sekretessbelagd uppgift från en annan myndighet gäller sekretessen  Vill du ta del av en allmän handling kan du vända dig till registrator på den nämnd Om en nämnd avslår en begäran om utlämnande av allmän handling, eller  5 jun 2018 Utlämnande av e-post som utgör allmän handling . sekretessbelagd information, ska skrivas ut på papper, lämnas till registrator för.